demo

Telefon

+34 666 34 26 50
+90 555 800 30 90

blog article

CBR ServiceDesk kurumsal Servicedesk ve Helpdesk için dizayn edilen web tabanlı uygulamalar bütünüdür. Ürün esnektir ve anlaşılır,genişletilebilir özelliğe sahiptir.
CBR Servicedesk gelişmiş bir mimariyi kullanarak üç ayrı katmana uygulanabilir ve mantıksal fonksiyonları (kullanıcı iletişimi, iş-akış, veri politikası ve manipülasyonlar) gerçekleştirir.

HELP DESK
Bit IT departmanının ihtiyaç duyacağı envanter,personel,hizmet alımı, iş takibi gibi işlemleri takip edip raporlayabileceği komple bir helpdesk çözümüdür.

BİLGİ TABANI
Web tabanlı aranabilir bilgi tabanı sayesinde teknik elemanları güçlendirecek, sorunlara cevap bulabilecek ve hızlı problem çözümünü getirecek bir uygulamadır.

OLAY YÖNETİMİ
ServiceDesk ön modülü, masa operatörüne gelen tüm çağrıları dokümanlaştırmaya izin verir. Gelen çağrının durumuna bağlı olarak, çağrı kaydı Servicedesk veritabanında tutlur ve tüm çağrı şekilleri ve yöntemleri yönetilir ve izlemeye alınır.
Bir çağrı dökümanlaştırıldığında, Servicedesk operatörü bir çağrı raporu oluşturur. Sonraki aşamada bu rapor, diğer modüllerde işleri (bir problemi analiz, yeni ürün veya hizmet talebi, kayıt bilgisi değiştirme ya da yeni bir kayıt açma vb.) düzenli olarak takibatta kullanılabilir. Bunlara ek olarak, sistemde bir olay oluştuğunda bunları çözmek için olay etiketleri oluşturulur. Otomatik bildirim ve artırım prosedürleri olaylara hızlı çözüm getirmeye yarar. Tüm olaylar dokümente edilir ve belli bir trend oluşturmak için raporlar oluşturulur. Tüm bunlar yönetimin şirket altyapısını
yönetirken en iyi hizmet kalitesine ulaşmasını sağlar.

KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ
Bir organizayonun BT altyapısında bulunan konfigürasyon öğelerinin sürümlerini etkin bir biçimde tanımlama, doğrulama, sürdürme ve kontrolünü amaçlar. Konfigürasyon yönetimi, PC yazılımlarını, servis bilgilerini, donanım bilgilerini içinde saklayarak ağ sistemi öğelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerinin izlenmesine yardımcı olur. Örneğin bir ağ yöneticisi kendi sitesindeki PC listesine bakabilir. Değişim yönetimi ve olay yönetimi gibi diğer ServiceDesk modülleri Konfigürasyon Yönetimi veritabanında bulunan veriye ulaşabilir. Bunu link kayıtlarını kullanıp formlardaki alanları doldurarak gerçekleştirebilir.

Kayıt etmek isteyebileceğiniz bazı donanım kaynakları (sunucular, workstation, ağ elemanları, yazıcılar, modemler vs.) olabilir. Donanım kaynakları aşağıdakilerle birleştirilebilir:

• bileşenler
• uygulamalar
• backup bilgisi
• görevler
• ihtiyaç duyulan ek özellikler
• elde edilmiş bilgiler

DEĞİŞİKLİK YÖNETETİMİ
Organizasyon servisinin kalitesini etkileyen olayların etkilerini azaltmak için etkin prosedür ve standart method kullanımını sağlar. Değişim yönetimi gelişen olayları kolaylıkla izleme ve listeleme işine yarar. Örneğin, bir değişim kaydı bir ofise network hattı eklemekle açılabilir.

PROBLEM YÖNETİMİ
Problemlerin ve BT altyapısındaki olayların ters etkilerini, sorunların kökünde araştırıp giderir ve böylece hataların tekrarlanmasını önler.

ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ
İnsan kaynakları çoğu zaman bilinemeyen ve en çok ihtiyaç duyulan kontrol yeteneğine sahip olup BT departmanını var eder ve belli günlük işleri yerine getirir.

İnsan kaynaklarıyla özdeşleşen konular:

• sorumluluklar
• beceriler
• plan ve programlardır.

İŞYERİ YÖNETİMİ
İşyeri kaynakları donanım kaynakları, insan kaynakları ve backup araçlarını içinde barındıran yerdir. Bunlar, binalar, bölümler, odalar, ağ elemanları lokasyonları vs.

• donanım
• çalışanlar
• backup araçları

SİPARİŞ İZLEME
Olağan siparişleri takip ve yönetmeyi sağlar, otomatik envanter çıkarmayı mümkün kılar.
Tedarik kaynakları bilgi kazanımına temel oluşturur. Mesela istenildiği zaman donanım, içerik veya uygulamalar alım
tarihiyle beraber eklenebilir ve otomatik bir veri kaydı oluşturulur. Bir tedarikçi aşağıdakilerin biri veya birkaçıyla
özdeşleşebilir:

• alımlar
• garanti
• teknik servis

ÜRÜN KATALOĞU
Organizasyonun sahip olduğu ürün tiplerinin ve sayılarının açık bir listesini oluşturma ve yönetilebilmesini sağlar.

SELF-SERVİS PORTALI
Kullanıcıların bilgi aradığı, talep bildirdiği, taleplerinin durumunu sorguladığı bir portal servisiyle helpdeskteki çağrı yoğunluğunu azaltır. Üstelik bu olay, size gelen çağrı yoğunluğunu etkilemez.

LİSANS TAKİBİ
Kullanılan yazılımların lisans yitimi, kullanımı ve uyumunu takip eder. Kimin neyi kullandığını ve neye ihtiyaç duyduğunu kesin olarak bilmeyi sağlayarak yazılım maliyetlerini kısmayı sağlar.

GÖREVLER
Görevler, modern BT'de belli bir gün ve haftada gerçekleşen prosedürleri tanımlamadaki ilk adımdır. Bunlar genel veya spesifik, devamlı veya bir kerelik, öncelikli, belirlenen bir tarihte uygulanacak şeklinde sıfatlandırılabilir.Tüm bu saydıklarımız verilen bir zaman aralığında doğru bir işyükü hesabı yapmamıza yardımcı olur.

GEÇMİŞ

Bir şeyin kimin yaptığı ve ne zaman yapıldığı günümüzün BT'de karmaşık ve önemli bir konudur. IT Manager içindeki tüm veri alışverişleri kaydolur ve kaynak süreçlerinin bir parçası olmuş verinin bir önceki ve sonraki şeklinin tarihi veri içine yazılır.

Sistem Yönetimi Ağ Yönetimi Envanter Yönetimi Trafik Analizi HelpDesk Uygulama Görüntüleme Desktop Yönetimi Yazıcı Yönetimi İçerik Filtreleme

logo

CBR Software
Batı Mah. Ortanca Cad.
No:26 Kılıç İş Hanı Kat:3 Daire:12
Pendik / İstanbul / Türkiye

+90 555 800 30 90
info@cbr.com.tr

Değerlerimiz

Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri alt yapılarını üreten ve bu teknolojileri büyük bir başarı ile uygulayan Sistem Yönetimi (Enterprise Network Management) Sistemleri yazılım ve proje grubudur.

Telif Hakkı © CBR Software