demo

Telefon

+34 666 34 26 50
+90 555 800 30 90

blog article

IViewPro diğer envanter yönetim araçlarından farklı olarak, yazılım ve donanım rapor detaylarını ve özel raporların oluşturulması için kullanılan araçlar bütünüdür. IViewPro fonksiyonel bir Windows sistem denetim aracı olup yaklaşık 600 parametreyi (CPU kullanımı, ağ protokolleri, paylaşım araçları, toplam hafıza, kullanılan bellek vs.) kontrol imkanı verir. IViewPro 'nun bir büyük avantajı da ek olarak herhangi bir yazılım (ajan programlar, istemci veya üçüncü parti programlar) yükleme ya da modifikasyon gereksinimi duymamasıdır. IViewPro'nun bu sürümü ağ üzerinde filtreleme yapabilir ve otomatik bir değişim yönetimi yetisine sahiptir.

• Otomatik değişim yönetimi bilgi sistemleri envanter değişim ve yönetimini sağlayan bir yapıdır.
• Eklenen/çıkarılan cihazları bulma
• Tek bir cihazdaki değişikleri saptama
• Tüm ağ sistemindeki değişimi saptama
• Seçilen noktalardaki değişimi saptama
• Kullanıcının belirlediği kriterlere göre hangi raporda neyin değiştiğini izleme,
• Sadece alınan son rapordaki değişiklikleri değil, kullanıcının belirlediği zaman aralığındaki
değişiklikleri saptama (3 ay önce, 6 ay önce vs.)

Otomatik sorgulama yaparak,
• Hangi makina 256 MB RAM üzeri bellek kullanmakta,
• Hangi makina 256 MB RAM ve Windows 2000’i kullanmakta,
• Hangi makinada ICQ veya messenger yüklü olduğunu bulabilme

İki cihazı karşılaştırma
• Yazılım karşılaştırma
• Donanım karşılaştırma

Seçilen bir bilgisayarla bir ağ içerisindeki tüm cihazları karşılaştırma
• Yazılım karşılaştırma
• Donanım karşılaştırma

LİSANS YÖNETİCİSİ

• Lisans verilecek bilgisayarlar belirlendiği takdirde lisanslı, lisanssız veya lisanslı fakat kurulmamış olan bilgisayarların takibi
• Lisans verilecek bilgisayarlar belirlenebilir ya da isteğe bağlı olarak sadece lisans sayısı girilerek
bırakılabilir
• Tüm lisanslı-lisanssız yazılımları görebilme
• Belli bir program için kayıtlı ve kayıtlı olmayan lisansların sayısını görebilme
• Tüm lisansların raporlanması

Toplam lisans üzerinden alınabilecek raporlar
• Yüklenen lisanslı program sayısı
• Lisanslı olmayan program sayısı
• Kullanılabilir lisans sayısı

Karşılaştırma Raporları
• Kaydedilmiş raporlardaki değişikler karşılaştırılabilir
• Kaydedilmiş raporlar alındıkları tarihe göre karşılaştırılabilir
• Zamanlanabilir raporlama modülü için rapor tasarlama modülü
• XML tabanlı rapor tasarlayıcı
• Online envanter filtresi
• Online cihazlarda ,kullanılabilir bütün envanter parametreleri için sorgu oluşturma
• IViewProProPro raporları pdf, html ya da Excel(CSV) tipindeki dosyalarda saklayabilir.

• IViewProPro raporları pdf, html veya Excel (csv) dosyası olarak saklayabilir.
• IViewProPro raporları , yazdırma desteğine sahip online görüntüleyicide saklayabilir.

Sistem Yönetimi Ağ Yönetimi Envanter Yönetimi Trafik Analizi HelpDesk Uygulama Görüntüleme Desktop Yönetimi Yazıcı Yönetimi İçerik Filtreleme

logo

CBR Software
Batı Mah. Ortanca Cad.
No:26 Kılıç İş Hanı Kat:3 Daire:12
Pendik / İstanbul / Türkiye

+90 555 800 30 90
info@cbr.com.tr

Değerlerimiz

Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri alt yapılarını üreten ve bu teknolojileri büyük bir başarı ile uygulayan Sistem Yönetimi (Enterprise Network Management) Sistemleri yazılım ve proje grubudur.

Telif Hakkı © CBR Software