demo

Telefon

+34 666 34 26 50
+90 555 800 30 90

blog article


CBR IT Manager, HelpDesk için tasarlanmış java tabanlı bir uygulamadır.

KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Bir organizayonun BT altyapısında bulunan konfigürasyon öğelerinin sürümlerini etkin bir biçimde tanımlama, doğrulama, sürdürme ve kontrolünü amaçlar. Konfigürasyon yönetimi, PC yazılımlarını, servis bilgilerini, donanım bilgilerini içinde saklayarak ağ sistemi öğelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerinin izlenmesine yardımcı olur. Örneğin; bir ağ yöneticisi kendi sitesindeki PC listesine bakabilir. Değişim yönetimi ve olay yönetimi gibi diğer ServiceDesk modülleri Konfigürasyon Yönetimi veritabanında bulunan veriye ulaşabilir. Bunu link kayıtlarını kullanıp formlardaki alanları doldurarak gerçekleştirebilir.

Kayıt etmek isteyebileceğiniz bazı donanım kaynakları (sunucular, workstation, ağ elemanları, yazıcılar, modemler vs.) olabilir. Donanım kaynakları aşağıdakilerle birleştirilebilir:

• Bileşenler
• Uygulamalar
• Backup bilgisi
• Görevler
• İhtiyaç duyulan ek özellikler
• Elde edilmiş bilgiler

ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ

İnsan kaynakları çoğu zaman bilinemeyen ve en çok ihtiyaç duyulan kontrol yeteneğine sahip olup BT departmanını var eder ve belli günlük işleri yerine getirir.

İnsan kaynaklarıyla özdeşleşen konular:

• Sorumluluklar
• Beceriler
• Plan ve programlar

İŞYERİ YÖNETİMİ

İşyeri kaynakları donanım kaynakları, insan kaynakları ve backup araçlarını içinde barındıran yerdir.
Bunlar; binalar, bölümler, odalar, ağ elemanları lokasyonları vs.

• Donanım
• Çalışanlar
• Backup araçları

SİPARİŞ İZLEME

Olağan siparişleri takip ve yönetmeyi sağlar, otomatik envanter çıkarmayı mümkün kılar.
Tedarik kaynakları bilgi kazanımına temel oluşturur. Mesela istenildiği zaman donanım,
içerik veya uygulamalar alım tarihiyle beraber eklenebilir ve otomatik bir veri kaydı oluşturulur.
Bir tedarikçi aşağıdakilerin biri veya birkaçıyla özdeşleşebilir:

• alımlar
• garanti
• teknik servis

ÜRÜN KATALOĞU

Organizasyonun sahip olduğu ürün tiplerinin ve sayılarının açık bir listesini oluşturma ve yönetilebilmesini sağlar.

LİSANS TAKİBİ

Kullanılan yazılımların lisans yitimi, kullanımı ve uyumunu takip eder. Kimin neyi kullandığını ve neye ihtiyaç duyduğunu kesin olarak bilmeyi sağlayarak yazılım maliyetlerini kısmayı sağlar.

GÖREVLER

Görevler, modern BT'de belli bir gün ve haftada gerçekleşen prosedürleri tanımlamadaki ilk adımdır. Bunlar genel veya spesifik, devamlı veya bir kerelik, öncelikli, belirlenen bir tarihte uygulanacak şeklinde sıfatlandırılabilir.Tüm bu saydıklarımız verilen bir zaman aralığında doğru bir işyükü hesabı yapmamıza yardımcı olur.

ZAMAN

Bir şeyin kimin yaptığı ve ne zaman yapıldığı günümüzün BT'de karmaşık ve önemli bir konudur.
IT Manager içindeki tüm veri alışverişleri kaydolur ve kaynak süreçlerinin bir parçası olmuş
verinin bir önceki ve sonraki şeklinin tarihi veri içine yazılır.

Sistem Yönetimi Ağ Yönetimi Envanter Yönetimi Trafik Analizi HelpDesk Uygulama Görüntüleme Desktop Yönetimi Yazıcı Yönetimi İçerik Filtreleme

logo

CBR Software
Batı Mah. Ortanca Cad.
No:26 Kılıç İş Hanı Kat:3 Daire:12
Pendik / İstanbul / Türkiye

+90 555 800 30 90
info@cbr.com.tr

Değerlerimiz

Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri alt yapılarını üreten ve bu teknolojileri büyük bir başarı ile uygulayan Sistem Yönetimi (Enterprise Network Management) Sistemleri yazılım ve proje grubudur.

Telif Hakkı © CBR Software